ברכה בודקת 14/4
ברכה בודקת
motke 25/2
כתבה באתר מוט'קה
7/272019 channel 20
Ynet 7/2/2019